Top
威士忌老酒收購價格表
格蘭花格 單一純麥威士忌   收購價格表
Glenfarclas Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱/裝瓶年/酒齡 桶號/裝瓶數 度數% 收購價 版本
格蘭花格 1989 家族桶        
格蘭花格 1989 家族桶        
格蘭花格 1989 家族桶         
格蘭花格 1989 家族桶 -2012 12990/630 55.6   黃龍
格蘭花格 1989 家族桶 -2012 11046/591 56.6   黃龍
格蘭花格 1989 家族桶 -2012 11187/194 56.8   黃龍
格蘭花格 1990 家族桶        
格蘭花格 1990 家族桶        
格蘭花格 1990 家族桶         
格蘭花格 1990 家族桶        
格蘭花格 1990 家族桶        

格蘭花格 1990 家族桶-2012 

5105/589 56.4   雙龍逗
格蘭花格 1991 家族桶         
格蘭花格 1991 家族桶         
格蘭花格 1991 家族桶        
格蘭花格 1992 家族桶        
格蘭花格 1992 家族桶        
格蘭花格 1992 家族桶        
格蘭花格 1992 家族桶        
格蘭花格 1993 家族桶        
格蘭花格 1993 家族桶        
格蘭花格 1993 家族桶        
格蘭花格 1993 家族桶        
格蘭花格 1994 家族桶        
格蘭花格 1994 家族桶        
格蘭花格 1994 家族桶        
格蘭花格 1994家族桶        
格蘭花格 1995 家族桶        
格蘭花格 1995 家族桶        
格蘭花格 1995 家族桶        
格蘭花格 1995 家族桶-2012 6639/ 53.5   龍頭1版
格蘭花格 1995 家族桶-2012 6675/248 58.8   龍頭2版
格蘭花格 1996 家族桶        
格蘭花格 1996 家族桶        
格蘭花格 1996 家族桶        
格蘭花格 1997 家族桶        
格蘭花格 1997 家族桶        
格蘭花格 1997 家族桶        
格蘭花格 1998 家族桶        
格蘭花格 1998 家族桶        
格蘭花格 1998 家族桶        
格蘭花格 1999 家族桶        

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
專業誠信
專人到府
現金付款
高價收購

未成年請勿飲酒 飲酒過量 有礙健康