Top
威士忌老酒收購價格表
格蘭花格 單一純麥威士忌   收購價格表
Glenfarclas Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱/裝瓶年/酒齡 桶號/裝瓶數 度數% 收購價 版本
格蘭花格 1952 家族桶-2006/53Y 1712/110B 56.5   Release1
格蘭花格 1952 家族桶-2007/54Y 1710/  55B 41.9   Release2
格蘭花格 1952 家族桶-2008/55Y 1713/  96B 47.3   Release3
格蘭花格 1953 家族桶-2007/53Y 1678/480B 53.7   Release1
格蘭花格 1953 家族桶-2012/58Y 1675/408B 49.6   Release4
格蘭花格 1954 家族桶-2007/52Y   444/406B 52.6   Release1
格蘭花格 1954 家族桶-2013/58Y 1253/424B 46.3   Autumn2013
格蘭花格 1954 家族桶-2014/59Y 1259/453B 46.7   Summer2014
格蘭花格 1954 家族桶-2014/59Y 1260/480B 47.2   Summer2014
格蘭花格 1955 家族桶        
格蘭花格 1955 家族桶        
格蘭花格 1955 家族桶         
格蘭花格 1956 家族桶        
格蘭花格 1956 家族桶        
格蘭花格 1956 家族桶         
格蘭花格 1956 家族桶        
格蘭花格 1957 家族桶        
格蘭花格 1957 家族桶         
格蘭花格 1957 家族桶         
格蘭花格 1957 家族桶        
格蘭花格 1957 家族桶        
格蘭花格 1958 家族桶        
格蘭花格 1958 家族桶        
格蘭花格 1958 家族桶        
格蘭花格 1958 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1959 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        
格蘭花格 1960 家族桶        

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
專業誠信
專人到府
現金付款
高價收購

未成年請勿飲酒 飲酒過量 有礙健康